MÍSTNÍ AKTIVITY

  • Diagnostika a analýza současné situace ve vzdělávání dospělých a služeb kariérového poradenství pro dospělé nad 35 let v partnerských zemích;
  • Identifikace a sběr osvědčených postupů v oblasti vzdělávání dospělých a kariérového poradenství pro dospělé nad 35 let;
  • Sebehodnocení vlastních dovedností a analýza vzdělávacích potřeb prostřednictvím mentoringu dospělých studentů;
  • Výběr účastníků pro kombinované mobility včetně přípravné schůzky;
  • Hodnocení kombinovaných mobilit;
  • Sběr výstupů vytvořených během kombinované mobility;
  • Uspořádání veřejné akce v každé partnerské zemi s cílem prezentovat výstupy kombinovaných mobilit. “