TRAVELOGUE APS

TRAVELOGUE LOGO

Travelogue APS je nezisková organizace, která pracuje na propagaci Umbrie a území střední Itálie a jejích krás na místní i mezinárodní úrovni. Sdružení vyvíjí aktivity na podporu evropských partnerství, výměny znalostí mezi lidmi a institucemi, profesního poradenství pro mládež a dospělé. Její hlavní oblasti zájmu jsou: udržitelný cestovní ruch, ochrana životního prostředí, sociální podnikání, sociální začleňování, rozvoj dovedností pro mládež a dospělé.

Naše cíle:

  • Podpora území Umbrie a místního rozvoje prostřednictvím posílení kulturního, environmentálního a přírodního dědictví a zapojení lidských a profesionálních zdrojů, které zde žijí;
  • Podpora sociálního začleňování a mezikulturní výměny, mezigeneračního dialogu, aktivního občanství a celoživotního učení prostřednictvím neformálních aktivit spolupracujících s dalšími italskými a evropskými organizacemi;
  • Podpora místní excelence, „kultura práce“ a samostatná výdělečná činnost, pracovní příležitosti v inovativních odvětvích, podpora setkání se společnostmi působícími na místní a evropské úrovni;
  • Podpora autonomie mladých lidí při hledání práce, schopnosti sebeovládání a sebepropagace v osobním a profesním růstu;
  • Zlepšení dovedností dospělých v jejich profesním a sociálním životě s cílem podpořit klíčové kompetence a aktivní stárnutí

 

mail ICONYoutube icon Instagram-Icon