ASOCIACIÓN IIJ

Asociación Iniciativa Internacional Joven je nevládní organizace z Malagy (Španělsko) vytvořená v roce 2003 ze skupiny mladých lidí, kteří po účasti na mezinárodních programech a aktivitách dospěli k závěru, že tyto zkušenosti byly velmi důležité pro změnu jejich života. Proto se rozhodli sdílet je s dalšími mladými lidmi, kolektivy a sdruženími, aby posílili zájem o účast v mezinárodních programech a výměnách, učení se jazykům, realizaci dobrovolné práce, zvyšování povědomí, tolerance a respektu k jiným kulturám atd., čímž přispěly k osobnímu a profesnímu rozvoji mladých lidí a dospělých.

Hlavní cíle organizace:

  • Podporovat rozvoj plánů, programů a projektů, které ovlivňují prospěch mládeže a dospělých;
  • Zlepšit výcvik úředníků, techniků, mládeže a dalších osob zapojených do společnosti na místní i mezinárodní úrovni;
  • Zlepšit integraci a rozvoj občanů na různých úrovních: odborná příprava, zaměstnanost, sociální a kulturní aktivity, zdraví, sport, jazyky a interkulturní učení;
  • Přispět k rozvojové spolupráci nejchudších zemí a nejchudších skupin obyvatelstva.

Aby toho bylo dosaženo, Iniciativa Internacional Joven (AIIJ) provádí studie, výzkumy a činnosti ke zlepšení zaměstnatelnosti dospělých, spolupracuje s dalšími veřejnými a soukromými institucemi na vytváření mládežnických projektů a programů a navrhuje vzdělávací kurzy a workshopy v oblastech jejich zájmu.

Hlavní oblasti a sociálně-vzdělávací nástroje používané organizací:

  1.  Umění a kreativita;
  2.  Účast a dobrovolnictví;
  3.  Sport a zdravý život;
  4.  Rovnost pohlaví;
  5.  Osobní rozvoj a podnikání;
  6. Kultura míru a interkulturality.

Metodika je založena na neformálním vzdělávání a pedagogice Paula Freira.
AIIJ má zkušenosti s koordinací mezinárodních krátkodobých a dlouhodobých projektů Erasmus+, jako jsou mobility pracovníků s mládeží/vzdělávací kurzy, projekty budování kapacit v oblasti mládeže, strategická partnerství v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých a malá kolaborativní partnerství v oblasti sportu. Mezi nimi byl i projekt „Sport for Life“, koordinovaný AIIJ v roce 2017, oceněn Evropskou unií jako „dobrá praxe“.

AIIJ byl také partnerem strategického partnerství Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých podporujícího inovace s názvem „Culture-Lab“, schváleného polskou národní agenturou a vybraného jako osvědčený postup na evropské úrovni.

 

mail ICONYoutube icon Instagram-Icon