ACD LA HOYA

ACD La Hoya principech spolupráce, integrace, ochrany životního prostředí, solidarity, lidskosti a univerzálních lidských hodnot a propaguje prostředí, ve kterém bude komunita schopna vytvářet, přemýšlet, realizovat své nápady a budovat pozice a reakce na důležité otázky. Rozvíjet aktivity ve venkovské komunitě jako umění, sport a kultura, rovněž zaměřené na úspěšné provádění a účast evropských projektů s cílem přiblížit Evropu mládeže a seniorů. Hlavním cílem je poskytnout komunitě možnosti trávit svůj čas (sport, umění, workshopy, kultura, Evropa), podporovat iniciativy komunity zdola, zlepšit sociální práci a usnadnit integraci mladých a dospělých lidí do společnosti, zejména venkovských oblastí tím, že je zapojíme do naší práce a podpoříme jejich kreativního ducha, který pomáhá zvýšit účast mládeže a dospělých v místní komunitě i ve společnosti obecně.

Organizace je rozdělena do 4 oblastí

  1. SPORT;
  2. UMĚNÍ;
  3. CENTRUM MLÁDEŽE;
  4. EVROPA

mail ICONYoutube iconInstagram-Icon