NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ INKLUZI A PĚTOVNÉ ZAMĚSTNÁNÍ DOSPĚLÝCH

Říjen 2020 – Září 2022
Erasmus+ KA2 Strategická partnerství pro výměnu zkušeností a dobré praxe ve vzdělávání dospělých