DEVMED

DEVMED (Développement Méditerranée) je vzdělávací centrum a sociální podnik, který oslovuje různé aktéry hospodářského rozvoje; pořádáme školení v oblasti rozvoje kompetencí, metodiky vzdělávání, doprovázíme a integrujeme nezaměstnané osoby na místní trh práce.

DEVMED pracuje s dvěma hlavními skupinami:

  1. Profesionálové a pracovníci v oblasti celoživotního učení.
  2. Nezaměstnaní, NEETS, oběti (ženy) domácího a sexuálního zneužívání a migranti.

DEVMED se často účastní mnohostranných projektů s cílem vybudovat kapacity profesionálů pracujících se znevýhodněnou veřejností a poskytnout veřejnosti přístup k různým kulturám a lepším znalostem o nich.

DEVMED má zkušenosti s různými projekty, jako je projekt s Jordánskem, jehož cílem je pomoci mladým lidem z chudých oblastí a imigračních táborů zlepšit jejich zdravotní a sociální postavení prostřednictvím sportu.
Několik dětí a mladých osob bylo vybráno z extrémně chudých oblastí, včetně několika imigračních táborů. Proces pomoci těmto příjemcům získat správné oblečení, přístup ke zdravotní péči a dokonce získat občanskou registraci, protože 75% příjemců nemělo ani ID nebo rodné listy.
Poté jsme nabídli 45 mladým lidem ve věku 14-18 let v doprovodu sociálních pracovníků a trenérů, návštěvu Francie, kde odehráli fotbalová utkání proti klubům, jako AC Arles, a integrovali aktivity několika sociálních center, jako je sociální centrum Mas Thibert.

DEVMED byl koordinátorem a partnerem několika projektů Erasmus. Projekty měly hlavně tyto cíle:

  • Vytvořit určité znalosti o faktorech, které omezují integraci křehkých populací, v územním přístupu (místní, národní a evropské);
  • Zaregistrovat partnerství v iniciativě společné tvorbě metod a nástrojů, což umožní zvýšit šance na sociální a profesní integraci cílové veřejnosti
  •  Zlepšit znalosti aktérů a postupů mobilizovaných v každém partnerském regionu s cílem přispět k úspěšné integraci cílové veřejnosti
  • Zvýšení šancí nezaměstnaných dospělých a vězňů ve fázi osvobození získat přístup k zaměstnání.
  • Zvyšování vědomostí studentů
  • Oceňování neformálních a mezikulturních dovedností, které by bylo možné transformovat do skutečných zkušeností a pomoci studentovi najít práci.

 

mail ICON