GLAFKA s.r.o.

GLAFKA s.r.o. je česká vzdělávací a konzultantská instituce se sídlem v Praze. Soustřední se na transfer znalostí a inovací v oblasti celoživotního, dalšího a neformální vzdělávání.

GLAFKA se intenzivně soustředí na posílení postavení znevýhodněných skupin, včetně 60+, zdravotně postižených a společensky vyloučených osob. Jedním z jejích hlavních cílů je zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin prostřednictvím osobního a profesního rozvoje, překlenování rozdílů mezi generacemi, pohlavími a národnostmi a též účast v aktivitách, šetrných k životnímu prostředí a udržitelnému vývoji.

Hlavní oblast aktivit zahrnuje vývoj nových vzdělávacích metod (storytelling) pro podporu klíčových kompetencí občanů, posilování kritického myšlení, stejně jako ICT gramotnost různých cílových skupin.

mail ICONYoutube icon