GOAL

logo goal

Go-Woman Alliance CIC (GOAL) ) byla založena v roce 2011 jako sociální podnik, který se snaží řešit sociální vyloučení a zvýšit inovace mezi menšinovými etnickými komunitami. Organizace vedená menšinami se specializuje na práci se znevýhodněnými komunitami, včetně migrantů, žadatelů o azyl, uprchlíků, žen a mladých lidí.

GOAL také využívá své odborné znalosti v oblasti sociálních inovací a podnikání k tomu, aby pomohl organizacím rozvíjet jejich strategické a operativní schopnosti a usilovat o dosažení standardu kvality, který pomůže organizacím „být fit pro daný účel“.

Jejich hlavní specializací je práce se znevýhodněnými komunitami, včetně žen a mladých lidí z etnických menšin převážně z jihoasijské komunity. Jejich práce v této oblasti zahrnovala řízení, rozvoj a realizaci inovativních programů k překonání jazykových a kulturních problémů, s nimiž se tyto menšinové skupiny potýkají, a vytváření inovativních modelů sociálního podnikání s cílem poskytnout příležitosti k zaměstnání a příjmu.

GOAL přispívá k evropským projektům, kde sdílí své osvědčené postupy, včetně účasti na projektech zaměřených na bariéry zaměstnanosti „těžko dostupných“ skupin včetně žen. GOAL se konkrétně podílí na vytváření nástrojů na podporu těchto skupin k překonání jedinečných a individuálních bariér, kterým čelí. V roce 2013 byla organizace GOAL úspěšná při zajišťování 2 evropských projektů prostřednictvím programů Leonardo a Grundtvig, Školení rozvoje dovedností probíhalo v podnicích prostřednictvím odborných škol a využití informačních technologií pro znevýhodněné osoby, kde se znevýhodněné skupiny, identifikované v místní komunitě, účastnily aktivit na zlepšení jejich schopnosti používat digitální technologie, komunikační nástroje nebo sítě k vyhledávání, vyhodnocování, používání a vytváření informací. Projekt se zaměřil na osvědčené postupy v partnerských zemích v oblasti digitálního začleňování a na podporu využívání ICT k překonání vyloučení.

Od roku 2017 se GOAL zapojuje do projektů Erasmus, zaměřuje se na propagaci a prosazování podnikání migrujících žen a umožňuje jim přístup na trh práce prostřednictvím projektů Empowerment Through Enterprise (ETE) a Through Enterprise (TRUE).

V roce 2017 byl GOAL vedoucím partnerem projektu přístupnosti a začleňování migrantů (AIM) s cílem zvýšit počet institucí odborného vzdělávání a přípravy, které jdou nad rámec procedurální přístupnosti k dosažení plného a proaktivního začleňování, aby migrantům poskytla nejlepší možnou příležitost získat přístup k odbornému vzdělávání a přípravě a dosáhnout výsledků srovnatelných se studenty narozenými v tuzemsku.

mail ICON